Werkwijze

Als u met ons in gesprek gaat

Bereid u voor op een gesprekspartner die zaken bij de naam noemt, iemand met doorzettingsvermogen en toewijding, altijd op zoek naar de kernproblematiek met het focus op kansen. Iemand die onderzoekend, verantwoordelijk, direct en doortastend is. Iemand die weet hoe goede voornemens kunnen worden omgezet in acties die leiden tot concreet waarneembare verandering en resultaten. Bereid u ook voor op de vraag of wij afgerekend mogen worden op het resultaat en de duurzaamheid daarvan, want dat is volgens ons echte betrokkenheid.

Het leggen van de basis

Jezelf ontwikkelen doe je in onze visie niet door tips, trucs en theorieën te volgen. Duurzame (gedrags)verandering moet van binnenuit komen. Wij helpen onze deelnemers daarom inzicht te krijgen, uit de comfortzone te stappen, zelf verantwoordelijkheid te nemen en maximaal vanuit eigen kracht te handelen.  Daarbij begeleiden wij elke deelnemer persoonlijk en leggen steeds verbindingen met de eigen waarden, de werkomgeving en de interactie met anderen. Belemmerende patronen in denken, voelen en doen worden zodoende zichtbaar gemaakt en vertaald naar een basis om succesvol te zijn.

Doorbouwen op een stevig fundament

Wij gaan voor een volledige integratie van ‘zacht’ en ‘hard’: attitude en systemen, emoties en kennis, ervaringen en vaardigheden. Voordat een goede medewerker een uitstekende medewerker wordt en blijft, zal ineffectief handelen doorbroken moeten worden en effectief handelen geadopteerd. Dit doen wij op basis van een uitgebalanceerd programma dat is opgebouwd uit resultaatgerichte interventies zoals gedragsanalyses, trainingen en workshops, live klantcases en persoonlijke begeleiding en coaching. Zo bouwen wij samen met de deelnemer aan de juiste competenties.

Als mensen en organisaties vertrouwen op hun eigen potentieel, oprechte interesse hebben voor de klanten met wie zij mogen werken en zich blijven ontwikkelen, is succes onvermijdelijk!

Verankeren van bereikte resultaten

Blijvende verandering is sterk afhankelijk van de volgende aspecten:

  1. ontwikkeling in gedrag, kennis en vaardigheden zullen pas goed beklijven wanneer ze aansluiten bij de overtuigingen van de deelnemer: intrinsieke motivatie.
  2. verandering en persoonlijke ontwikkeling werkt niet als een aan-uit schakelaar maar heeft tijd nodig. Hoe deze tijd optimaal wordt benut is onderdeel van onze integrale aanpak en en sterke vorm van co-productie tussen u en ons.
  3. de leidinggevenden binnen uw organisatie hebben daarom een belangrijke rol in de borging van de verandering en de resultaten. Zij worden intensief bij het programma betrokken, zowel inhoudelijk als procesmatig. Daarbij krijgen ze gedurende het traject de tools om coachend leiderschap, in context met de door u gewenste resultaten, waar te maken.